Vivian Chow
白色立體花束腰連身裙$15,090
Alibellus+ from Liger

cover face

周慧敏“只想優雅地老去”

前排「盛女」熱,周慧敏有感而發,叫各姊妹唔好因在意外界眼光而急於搵男友。「冇人有資格去 judge你,每個人價值觀都唔同。」當然,堂堂玉女掌... (只供訂戶瀏覽)

撰文:黃鑑江
形象: Karen Ling
攝影: Ray Siu
化妝: Gricha Chan
髮型: Coren Cheung@HAIR